כיצד מגישים בקשה לצו ירושה?

לשם מימוש זכויות הירושה, בהיעדר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה. את הבקשה יש להגיש לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, זו שבתחום סמכותו גר המוריש, או לאחד מבתי הדין הרבניים (בהסכמת כל היורשים). זקוקים לסיוע בנושא הגשת בקשה לצו ירושה? פנו אל משרד עו"ד עפרה זיו – בעלת ידע וניסיון עשיר בדיני ירושה, אשר תסייע לכם בתהליך האופן המקצועי והטוב ביותר.

כיצד מגישים בקשה לצו ירושה?

קרדיט: freepik

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש בארבעה העתקים (מקור + 3 העתקים), בצירוף המסמכים הבאים:

  • טופס בקשה לצו ירושה, חתום בפני עו"ד, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות המקומית. הטופס מכיל פרטים שונים כגון פרטי מגיש הבקשה, פרטי המוריש, פרטי היורשים וחלקיהם בעיזבון ועוד.
  • תעודת פטירה מקורית. במידה ואין בנמצא תעודת פטירה יש להגיש בקשה להוכחת מוות / הצהרת מוות ולצרף לה כל הוכחה נוספת.
  • שני שוברי תשלום עבור אגרת פתיחת תיק ואגרת פרסום בעיתון.
  • תעודת פטירה של כל יורש אחר שנפטר לפני המוריש או צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי יורשים שנפטרו לאחר פטירת המוריש.
  • במידה והבקשה לצו ירושה מוגשת על ידי עו"ד עליו להציג ייפוי כוח.
  • הודעות לכל היורשים – יש להציג הודעות אישור על משלוח הודעה בדואר רשום לכל היורשים בהתאם לתקנה 14 לתקנות הירושה או מכתבי הסכמה – אישור בכתב ידם של היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.
  • תצהירי הסתלקות מקוריים – במידה וישנם יורשים המבקשים להסתלק מחלקם בעיזבון.

הטיפול בבקשה לצו ירושה / לצו קיום צוואה מתבצע על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה. עותק מן הבקשה מועבר על ידי משרד הרשם לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית.

 

קצת על משרדינו

משרד עורכי הדין עופרה זיו עוסק בתחום דיני המשפחה והירושה. למשרדנו ניסיון עתיר בעריכת צוואות, עריכת הסכמים בין יורשים ובניהול תיקי ירושה מורכבים. להגשת בקשה למתן צו ירושה באופן נגיש, דיסקרטי יעיל ובעלויות הוגנות אתם מוזמנים לפנות אלינו.

הוספת מאמר לאתר?

קונצרן קידום אתרים קונצרן קידום אתרים